Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις

Έλεγχοι & Επιθεωρήσεις

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, για αρχικούς και περιοδικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις

 • Ανυψωτικών Μηχανημάτων (γερανογέφυρες, γερανοί, περονοφόρα, κλπ)
 • Ανελκυστήρων & εξαρτημάτων τους
 • Αμαξωμάτων και Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων (ΑDR)
 • Εξοπλισμού υπό Πίεση (αεροφυλάκια, αεροσυμπιεστές, ατμολέβητες, κλπ)
 • Τουριστικών αναβατήρων
 • Αναγνωρισμένων Εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων
 • Εποπτεία Κέντρων Επανελέγχου Φιαλών
 • Οχημάτων κατηγορίας Μ-Ν-Ο (σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΕ) για :
 • Επιμέρους (μεμονωμένες) εγκρίσεις τύπου
 • Εθνικές εγκρίσεις τύπου μικρής σειράς
 • Ευρωπαϊκές εγκρίσεις τύπου

Επίσης διενεργεί:

 • Ελέγχους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Έλεγχο κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου
 • Επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
 • Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού
 • Επιθεωρήσεις σε μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
 • Ελέγχους Εγκαταστάσεων & Μεταλλικών Κατασκευών
 • Ελέγχους Παιδότοπων & Παιδικών Χαρών
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Β Κτιρίων

Η ΕΒΕΤΑΜ διαθέτει τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα φορητό εξοπλισμό επιτόπιων ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων.