Εφαρμοσμένη Έρευνα & Ανάπτυξη

Η ΕΒΕΤΑΜ συνεργάζεται στενά με Ευρωπαϊκά και Εθνικά Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς και συμμετέχει ενεργά στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα των Οργανισμών δημιουργίας νέας γνώσης και μεταφοράς τεχνολογίας. Με τη συμμετοχή της σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων, παραμένει πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά υλικά και διεργασίες. Με την εστίαση των δραστηριοτήτων μας στην βιομηχανική καινοτομία προσθέτουμε τεχνολογική αξία στα προϊόντα των πελατών μας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Τα τεχνολογικά πεδία υψηλής εξειδίκευσης περιλαμβάνουν:

  • Μεταλλικά & Δομικά Υλικά
  • Τεχνικά κεραμικά, Συμβατικά κεραμικά και Πυρίμαχα υλικά
  • Οργανικά και Ινώδη υλικά – Υφάσματα – Ενδύματα
  • Επικαλύψεις Θερμικού Ψεκασμού
  • Βιομηχανικά Παραπροϊόντα
  • Μοντελοποίηση με χρήση Η/Υ Πεπερασμένων Στοιχείων
  • Περιβάλλον

Ίνες, Οργανικά & Εύκαμπτα Υλικά

Ανάπτυξη λειτουργικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, Ανάπτυξη έξυπνων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, Εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών ινών (κυρίως ινών βαμβακιού), Αριστοποίηση παραγωγικών διεργασιών

Κεραμικά, Πυρίμαχα και Δομικά υλικά

Ανάπτυξη και παραγωγή σε πιλοτική γραμμή εξειδικευμένων προϊόντων και βελτίωση προϊόντων και παραγωγικών διεργασιών. Ανάπτυξη βελτιωμένων Δομικών υλικών, Πορωδών Κεραμικών για περιβαλλοντικές και άλλες εφαρμογές (φίλτρα, μεμβράνες κ.α.), κεραμικά χαμηλού συντελεστή θερμικής διαστολής, ηλεκτρονικά κεραμικά, πούδρες με ελεγχόμενα χαρακτηριστικά, Κεραμικά νανοϋλικά, Υλικά/Τεχνολογίες για κελιά καύσης στερεού ηλεκτρολύτη (παραγωγή H2), μικροκατεργασία με Laser, Επικαλύψεις Θερμικού ψεκασμού και επιστρώσεις με Sputtering.

Μεταλλουργία & Μεταλλικά Υλικά

Χαρακτηρισμός Υλικών, Συνδέσεις Υλικών και Κατασκευών, Ανάλυση και Μοντελοποίηση Κατασκευών, Διάγνωση Φθοράς Υλικών και Κατασκευών με μεθόδους Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων

Έλεγχος & Προστασία του Περιβάλλοντος

Ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, Σταθεροποίηση / Αδρανοποίηση και Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων / παραπροϊόντων αλλά και αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη νέων Προϊόντων. 

Ενδεικτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία “R&D; projects”