Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Σε ένα κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται, η επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται από την ικανότητά τους να μπορούν να ακολουθούν τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την θετική προοπτική μιας επιχείρησης στις σημερινές δύσκολες και ανταγωνιστικές συνθήκες.

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια με ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από γενικής φύσεως έως απόλυτα υψηλής εξειδίκευσης τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με το ακροατήριο και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

Πλέον των σεμιναρίων αυτών η ΕΒΕΤΑΜ οργανώνει τα παρακάτω εξειδικευμένα σεμινάρια επιμόρφωσης:

  • Αρμοδίων Ατόμων για τον Περιοδικό Έλεγχο, Συντήρηση & Αναγόμωση Πυροσβεστήρων (Διαπιστευμένος Φορέας)
  • Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Επιθεωρητών Ανελκυστήρων
  • Επιθεωρητών Ανυψωτικών Μηχανημάτων
  • Ενεργειακών Επιθεωρητών