Αναζήτηση Πιστοποιητικού

Οδηγίες

01. Αναζητήστε τον αριθμό πιστοποιητικού στο εκδοθέν πιστοποιητικό

02. Ο αριθμός του πιστοποιητικού είναι της μορφής XX\XX-X-XXX\XX

03. Πληκτρολογήστε στο πεδίο «Αναζήτηση» τον αριθμό του πιστοποιητικού

04. Πατήστε «Αναζήτηση» για την εύρεση και έλεγχο της εγκυρότητας του πιστοποιητικού

05. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» στο τηλέφωνο +30 24210 95340/1/2