Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ με υψηλή επιστημονική στάθμη και πολυετή βιομηχανική εμπειρία, σε συνδυασμό με άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια, αποτελεί την εγγύηση για την εξασφάλιση των στόχων της εταιρείας.

Η ΕΒΕΤΑΜ στελεχώνεται από αξιόλογους επιθεωρητές, οι οποίοι με την εμπειρία τους και την άρτια κατάρτισή τους διενεργούν υπεύθυνα και με αξιοπιστία επιθεωρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, πραγματογνωμοσύνες, αξιολογήσεις ευρημάτων σε περιπτώσεις ζημιών ή ατυχημάτων, κ.ά. Στα 65 άτομα του προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ περιλαμβάνονται επίσης ερευνητές με διδακτορικές σπουδές, έμπειροι επιστήμονες, μηχανικοί και τεχνικοί.

Η ΕΒΕΤΑΜ αποτελεί παράλληλα επιστημονικό κέντρο ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Επίσης, διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και διαθέτει τα εργαστήριά της για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιμόρφωση νέων τεχνικών στελεχών.

Μηχανικοί και επιστήμονες που απέκτησαν σημαντική εμπειρία σε επιθεωρήσεις, ελέγχους αλλά και ερευνητική εμπειρία μέσα από τις δράσεις της ΕΒΕΤΑΜ, στελεχώνουν σήμερα τμήματα ΑΕΙ, μεγάλα ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες της χώρας.

Κατάλογος Επιθεωρητών ΕΒΕΤΑΜ