Γιατί να μας επιλέξετε

Γιατί να μας επιλέξετε
  • Τεχνογνωσία

Συγκεντρώνοντας την μακρά υπάρχουσα εμπειρία των τριών γνωστών τεχνολογικών κέντρων, η ΕΒΕΤΑΜ κατέχει σημαντική τεχνογνωσία σε μια ευρεία γκάμα υλικών και διεργασιών. Αυτό είναι αποτέλεσμα μακράς εμπλοκής σε ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες και επίσης συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Τεχνολογικά Κέντρα, Ιδρύματα και Πανεπιστήμια.

  • Καινοτομία

Συμμετέχουμε σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων, παραμένοντας πάντα ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά υλικά και διεργασίες. Με την εστίαση των δραστηριοτήτων μας στην βιομηχανική καινοτομία προσθέτουμε τεχνολογική αξία στα προϊόντα των πελατών μας, ενισχύοντας την επίδοση και την αποδοτικότητα τους.

  • Ολοκληρωμένες Λύσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε σχεδόν όλα τα θέματα που άπτονται των υλικών – Μέταλλα, Κεραμικά και Πυρίμαχα, Οργανικά, Ίνες, κλωστοϋφαντουργικά και σύνθετα. Οι υπηρεσίες εκτείνονται από αναλύσεις και δοκιμές σε ποιοτικό έλεγχο και πιστοποίηση και από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τεχνικά θέματα νομοθεσίας σε κατά παραγγελία λύσεις και προτάσεις για βελτίωση προϊόντων με σαφή εστίαση στην αποτελεσματική και οικονομική χρήση ενέργειας και πόρων διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος.

  • Ταχύτητα εξυπηρέτησης και Ευέλικτης αντιμετώπισης

Έχουμε μια ξεκάθαρη και ευέλικτη δομή οργάνωσης που μας δίνει την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις ειδικές απατήσεις των πελατών μας. Μπορούμε να παρέχουμε γρήγορες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις και προτάσεις σε θέματα δοκιμών, τεχνικών μελετών και ανάπτυξης υλικών.

  • Εστίαση στον πελάτη

Αξιοπιστία, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και εστίαση στον Πελάτη: αυτά συνιστούν τα θεμέλια της εταιρείας μας, φέρνοντας κοντά μας όλο και περισσότερους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

  • Δομές

Για τις δοκιμές των προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την πιλοτική παραγωγή προϊόντων τα εργαστήρια μας είναι άρτια εξοπλισμένα με μοντέρνο τεχνολογικό και επιστημονικό εξοπλισμό.

  • Άνθρωποι

Τα επιστημονικά προσόντα και η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με βιομηχανική εμπειρία, είναι στοιχεία που οικοδομούν μια εταιρεία που ανταποκρίνεται και συνδυάζει την γνωστική επάρκεια με την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία, την εμπορική αντίληψη και την ακεραιότητα.