Εγκαταστάσεις

Επιθεώρηση-Πιστοποίηση Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020, για τους ακόλουθους ελέγχους στα πλαίσια έκδοσης πιστοποιητικών βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 (ISO/IEC 17065:2012)

 • Ανυψωτικών Μηχανημάτων (γερανογέφυρες, γερανοί, περονοφόρα, κλπ)
 • Ανελκυστήρων
 • Αμαξωμάτων και Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων (ΑDR)
 • Εξοπλισμού υπό Πίεση (αεροφυλάκια, αεροσυμπιεστές, ατμολέβητες, κλπ)
 • Τουριστικών αναβατήρων
 • Αναγνωρισμένων Εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων
 • Εποπτεία Κέντρων Επανελέγχου Φιαλών

Επίσης διενεργεί:

 • Ελέγχους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Έλεγχο κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου
 • Επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
 • Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού
 • Επιθεωρήσεις σε μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης
 • Ελέγχους Παιδότοπων & Παιδικών Χαρών
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Β Κτιρίων
 • Ελέγχους μεταλλικών κατασκευών