Επικοινωνία

Κεντρικά: Α’ Βιομηχανική Περιοχή, GR – 385 00 Βόλος,

Τμήμα Πυροσβεστήρων

Τμήμα Χημείου

Τμήμα Μηχανικών Δοκιμών

Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων

Λογιστήριο

Τηλ: +30 24210 95340/1/2

 Fax: +30 2421095364

E-Mail: volos.office@ebetam.gr

Web site: www.ebetam.gr