Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και κατάλληλο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να μπορεί να ελέγχει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, οργανικών και ανόργανων υλικών, συμπεριλαμβανομένων αγροτικών προϊόντων, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,Β  στερεών και υγρών αποβλήτων. Η μεγάλη εργαστηριακή εμπειρία της ΕΒΕΤΑΜ παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εσωτερικών μεθόδων (in-house) και τη διενέργεια εξειδικευμένων αναλύσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθεΒ  πελάτη.

Εργαστήρια Μεταλλικών & Μεταλλουργικών Υλικών

Εργαστήριο Μηχανικών Δοκιμών

Διενεργείται πλήθος μηχανικών δοκιμών όπωςΒ  εφελκυσμός και θλίψη, κρούση, κάμψη, κόπωση, ερπυσμός και σκληρομέτρηση κυρίως σε μεταλλικά υλικά αλλά και με την δυνατότητα για άλλα υλικά, κατά περίπτωση.

Εργαστήριο Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών

Διενεργούνται μη καταστρεπτικοί έλεγχοι με τις μεθόδους υπέρηχων, μαγνητικών σωματιδίων, διεισδυτικών υγρών και ακτινογραφήσεων. Οι τρεις πρώτες μέθοδοι μπορούν να διεξαχθούν και στις εγκαταστάσεις του έργου. Επιπλέον, το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για τον μαγνητοεπαγωγικό έλεγχο συρματόσχοινων.Β 

Εργαστήριο Μεταλλογραφίας και Μικροσκοπίας

Διεξάγονται έλεγχοι μακροδομής και μικροδομής υλικών για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό και ποσοτικό προσδιορισμό φάσεων και χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την χημική σύσταση και την προηγούμενη κατεργασία τους και συνδέονται με τις ιδιότητές τους κατά τη χρήση. Γίνεται εργαστηριακή αξιολόγηση επιφανειακών κατεργασιών και συγκολλήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων ενώ είναι δυνατή και η εκτίμηση της κατάστασης υλικών μετά από χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με επιτόπια λήψη δοκιμίων με την τεχνική της replica.Β  Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα Οπτικής παρατήρησης και Image analysis ευρείας γκάμας υλικών (μεταλλικά, κεραμικά, σύνθετα, ορυκτά κ.ά) και παρατήρησης με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης με συνδυασμό στοιχειακής ανάλυσης EDS.Β 

Εργαστήρια Κεραμικών, Πυρίμαχων και Δομικών Υλικά

Εργαστήριο Τσιμέντου – Σκυροδέματος – Ασφαλτικών

Το εργαστήριο διαθέτει μακρά εμπειρία στον έλεγχο των φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών του τσιμέντου, του σκυροδέματος και συναφών υλικών αλλά και των ασφαλτικών υλικών. Υπάρχουν πολυετείς συνεργασίες με φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και με πλήθος τεχνικών εταιριών και εταιριών παραγωγής δομικών υλικών. Συγκεκριμένα προσφέρονται υπηρεσίες ελέγχου και δοκιμών σύμφωνα με τα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα στα κάτωθι υλικά: Τσιμέντο, Σκυρόδεμα, Τσιμεντοπροϊόντα (Πλάκες Πεζοδρομίου – Κυβόλιθοι – Κράσπεδα – Σωλήνες), Πρόσθετα Σκυροδέματος- Κονιαμάτων-Ενεμάτων,Β  Ασφαλτικά.Β 

Εργαστήριο Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος

Το εργαστήριο Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος δραστηριοποιείται στον έλεγχο του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, με σκοπό την πιστοποίησή του, με μια σειρά δοκιμών όπως εφελκυσμό, κόπωση, κάμψη, διάτμηση και ελέγχου της γεωμετρίας καθώς και χημική ανάλυση του υλικού.Β 

Εργαστήριο Κεραμικών & Πυρίμαχων – Συγκολλητικών – Αδρανών και Φυσικών Λίθων

Διενεργείται πλήθος φυσικομηχανικών δοκιμών σε δομικά υλικά όπως: Κεραμικά Πλακίδια, Οικοδομικά Κεραμικά (τούβλα–κεραμίδια), πυρίμαχα, μάρμαρα & διακοσμητικούς λίθους, κονιάματα, λάσπες χτισίματος, ασβέστες, κόλλες πλακιδίων, αδρανή, χώματα κ.α. Ειδικά για τον έλεγχο σε τσιμεντοειδή συγκολλητικά (κόλλες πλακιδίων) το εργαστήριο είναι Κοινοποιημένο. Οι μετρήσεις του εργαστηρίου σε συνδυασμό με τον χημικό έλεγχο των υλικών εξασφαλίζουν ολοκληρωμένο έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Εργαστήρια για Ινώδη, Οργανικά και Εύκαμπτα Υλικά

Εργαστήριο Κλωστοϋφαντουργίας

Πρόκειται για πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Φυσικομηχανικών Ιδιοτήτων σε προϊόντα όπως ίνες, νήματα, υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, δέρματα, χαρτί, πλαστικά, κ.ά. Β Β 

Εργαστήριο Πολυμερών και Ελαστικών

Διενεργούνται δοκιμές σύμφωνα με τα Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα, σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα όπως: Συστήματα Πλαστικών Σωληνώσεων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC), πολυαιθυλένιο (ΡΕ), δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XPE), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολυβουτένιο (ΡΒ) και προϊόντα ελαστικών.Β Β 

Εργαστήρια Χημικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Μετάλλων

Μπορούν να γίνουν αναλύσεις σε δείγματα διαφορετικής κραμάτωσης, όπως κράματα σιδήρου (απλοί, ανοξείδωτοι χάλυβες κ.λ.π,) κράματα αλουμινίου και κράματα χαλκού. Επίσης διενεργούνται έλεγχοι προσδιορισμού ολικού άνθρακα σε πρώτες ύλεςΒ  και προϊόντα χαλυβουργίας για το υπολογισμό εκπομπών CO2. Επιπρόσθετα το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει ελέγχους για βαρέα μέταλλα σε ύδατα καθώς και σε ατμόσφαιρα χώρων εργασίας (π.χ. χαλυβουργίες, χυτήρια κ.λ.π)Β Β 

Εργαστήριο Κεραμικών & Δομικών Υλικών

Στο εργαστήριο διενεργούνται χημικές αναλύσεις και σειρά ελέγχων ποιότητας Δομικών, Κεραμικών και Πυρίμαχων προϊόντων. Πραγματοποιούνται χημικές αναλύσεις τσιμέντου, προσδιορισμού περιεκτικότητας χημικών στοιχείων σε βιομηχανικά ορυκτά, αναλύσεις αξιολόγησης σε χώμα, φυσικούς λίθους (μάρμαρα) και πρώτες ύλες κεραμοποιίας, έλεγχος της καταλληλότητας ύδατος για σκυρόδεμα και προσδιορισμός της απελευθέρωσης μολύβδου και καδμίου από είδη εστίασης.Β Β 

Εργαστήριο Οργανικών και Ανόργανων Υλικών

Πραγματοποιούνται μετρήσεις για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό της περιεκτικότητας των υφασμάτων και άλλων υλικών σε επιβλαβείς ουσίες, όπως τα φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, αζωχρώματα, PFOS/PFOA, οργανοκασσιτερικές ενώσεις, φθαλικοί εστέρες και πλαστικοποιητές, PAH, κ.ά. Eπίσης, πραγματοποιούνται όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι που αφορούν στον Κανονισμό REACH.Β Β 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Μετρήσεων & Ενόργανης Ανάλυσης

Πραγματοποιούνται προσδιορισμοί βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων σε υγρά, στερεά και αέρια δείγματα, φυσικοχημικός έλεγχος και ανίχνευση βαρέων μετάλλων σε νερά άρδευσης και ύδρευσης, προσδιορισμοί βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, μετρήσεις – έλεγχος ρυπαντικού φορτίου βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, δοκιμές εκπλυσιμότητας στερεών αποβλήτων με εφαρμογή καθορισμένων ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (ΕΝ 12457, TCLP/USEPA), παρακολούθηση συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων, μετρήσεις στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ, μετρήσεις ποιότητας αέρα σε χώρους εργασίας, καθώς και πληθώρα εξειδικευμένων ενόργανων αναλύσεων κατά παραγγελία του εκάστοτε πελάτη. Παράλληλα το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με φορητά όργανα για την πραγματοποίηση μετρήσεων πεδίου.Β Β 

Εργαστήριο Παιχνιδιών

Διενεργούνται δοκιμές στα παιδικά παιγνίδια, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 71.Β Β 

Εργαστήριο Χαμηλής τάσης

Διενεργούνται δοκιμές σε φωτιστικά, σύμφωνα με τα Πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 60598, σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές σύμφωνα με τα Πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 60335, σε ρευματοδότες/ ρευματολήπτες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1413-1 (IEC 60884-1) και άλλα.Β Β 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών καλωδίων

Διενεργούνται δοκιμές σε καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), σύμφωνα με τις σειρές ευρωπαϊκών/ εθνικών προτύπων CENELEC HD 21/ ΕΛΟΤ 563, ΕΛΟΤ ΕΝ 50363, ΕΛΟΤ ΕΝ 50395, ΕΛΟΤ ΕΝ 50396, και σε καλώδια με μόνωση από υλικό διασταυρωμένου δεσμού, σύμφωνα με τις σειρές ευρωπαϊκών/εθνικών προτύπων CENELEC HD 22/ ΕΛΟΤ 623, ΕΛΟΤ ΕΝ 50363, ΕΛΟΤ ΕΝ 50395, ΕΛΟΤ ΕΝ 50396.Β Β 

Εργαστήριο Πυροσβεστήρων

Στο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο πραγματοποιούνται δοκιμές για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών, της λειτουργίας και της κατασβεστικής ικανότητας των φορητών και των τροχήλατων πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7 2004 2η έκδοση και ΕΛΟΤ ΕΝ 1866. Το εργαστήριο διαθέτει θάλαμο αλατονέφωσης χωρητικότητας 450lt.Β Β