Ιστορικό

Ιστορικό

Η «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.» προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ και ΕΤΑΚΕΙ.

Οι διατάξεις των νόμων 4002/2011 και 4038/2012 που αναφέρονται σε αυτή τη συγχώνευση, Β ενσωματώνουν στην πράξη σε έναν ισχυρό δημόσιο φορέα με την επωνυμία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., την Πιστοποίηση και τα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ, της ΕΒΕΤΑΜ, της ΕΤΑΚΕΙ και της ΕΚΕΠΥ. Στη νέα Εταιρεία εισφέρονται επίσης και οι μέχρι σήμερα ασκούμενες δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης – ΕΛΟΤ καθιστώντας τον ΕΛΟΤ Βασικό Μέτοχο της νέας Εταιρείας.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας ΕΒΕΤΑΜ συμμετέχουν εκτός από το δημόσιο και τριάντα σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.

Η «νέα» ΕΒΕΤΑΜ αποτελεί πλέον τον Εθνικό Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και Εργαστηριακών Δοκιμών, συγκεντρώνοντας ένα ευρύτατο πεδίο υπηρεσιών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών και συστημάτων και διαθέτει την πλέον σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή στη χώρα μας, με 17 κλαδικά διαπιστευμένα εργαστήρια, τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.

Η Εταιρεία, που εδρεύει στον Βόλο, διαθέτει Υποκαταστήματα και Γραφεία στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Θήβα) και στην Κίνα (Σαγκάη), καθώς και ένα ευρύτατο δίκτυο έμπειρων συνεργατών που καλύπτει εκτός από την Ελλάδα και τρεις γειτονικές χώρες (Τουρκία, Κύπρο, Ρουμανία).