Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα
Διοικητικό Συμβούλιο

Στουρνάρας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ

Χαϊδεμενόπουλος Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ζαφειροπούλου Μυρτώ, Μέλος Δ.Σ.

Μαρίνος Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.

Μασσέλος Βασίλειος, Μέλος Δ.Σ.

Νικηφόρου Ευστάθιος, Μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτου Θεόδωρος, Μέλος Δ.Σ.

Γενική Διεύθυνση

Καλαντζής Ανδρέας

Συμβούλιο Πιστοποίησης

Γενικός Διευθυντής ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Πρόεδρος

Διευθυντής ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Μέλος

Αμανατίδης Αχιλλέας, Μέλος

Ασλανίδης Θεόφιλος, Μέλος

Μανουσάκη Ηλέκτρα, Μέλος

Ζαχείλας Βασίλειος, Μέλος

Χαλέβας Κωνσταντίνος, Μέλος

Συμβούλιο για την Ποιότητα

Γενικός Διευθυντής ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Ανδρεούλη Κωνσταντίνα

Αρχοντής Γεώργιος

Δημητριάδης Ιωάννης

Κουρτέσης Αθανάσιος

Παπαδημητρίου Αικατερίνη

Στάμου Αθανάσιος

Οργανόγραμμα Διάγραμμα (5.8/10.05.2021)