Παραγωγικές Δυνατότητες

Παραγωγικές Δυνατότητες
 • Αξιοποίηση/Αδρανοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων

Η ΕΒΕΤΑΜ έχει αναπτύξει αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος και είναι σε θέση να υποστηρίξει ουσιαστικά την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των εταιρειών.

Η Εταιρεία μας διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην αδρανοποίηση, αξιοποίηση καιΒ  διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων για ασφαλή διάθεσή τους καθώς και στην αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων με την ανάπτυξη νέων υλικών (π.χ. μεταλλουργικές σκωρίες, παραπροϊόντα μεταλλευτικών διεργασιών εμπλουτισμού, ιπτάμενη τέφρα από καύση λιγνίτη, βιολογική ιλύς κ.α).

 • Επικαλύψεις Θερμικού Ψεκασμού

Η ΕΒΕΤΑΜ στην μονάδα Θερμικών Ψεκασμών που διαθέτει εφαρμόζει τις σημαντικότερες από τις τεχνικές θερμικού ψεκασμού: θερμικός ψεκασμός με πλάσμα (APS), θερμικός ψεκασμός σε χαμηλό κενό (VPS), ψεκασμός φλόγας οξυγόνου υψηλής ταχύτητας (HVOF) και ψεκασμός με υγρή τροφοδοσία αιωρημάτων και διαλυμάτων (SPS, SPPS), για την δημιουργία μεταλλικών, κεραμικών και μεταλλοκεραμικών επικαλύψεων.

Η μονάδα Θερμικού Ψεκασμού υποστηρίζεται και συμπληρώνεται από το εργαστήριο Τριβολογίας για τον έλεγχο της πρόσφυσης και την μελέτη των μηχανισμών φθοράς.

Με την εφαρμογή των επικαλύψεων επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων προστασία από φθορά, τριβή, διάβρωση, οξείδωση σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, θερμική φραγή κ.α. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται αύξηση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων, μείωση του κόστους των ανταλλακτικών, αύξηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ διαδοχικών συντηρήσεων, καλύτερη χρήση των μηχανών και αύξηση της παραγωγικότητας με υψηλότερη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Μία από τις εφαρμογές που συνδυάζει την θερμική μόνωση αλλά και την αντοχή σε διάβρωση είναι η κεραμική επίστρωση των εξαρτημάτων απαγωγής καυσαερίων (κέλυφος στροβίλου, πολλαπλή εξαγωγής, χταπόδια) αυτοκινήτων με κινητήρες turbo. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα.

Οι βιομηχανικοί τομείς όπου βρίσκουν εφαρμογή οι επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού περιλαμβάνουν τσιμεντοβιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγεία, βιομηχανία πλαστικών, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, μεταλλουργίες, ιατρικά εμφυτεύματα κ.λ.π.

Eφαρμογές επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού
 • Παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων

Αξιοποιώντας την συσσωρευμένη γνώση που υπάρχει στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και τον πλούσιο εξοπλισμό με μηχανήματα παρασκευής και επεξεργασίας κόνεων, σύγχρονα μηχανήματα μορφοποίησης καθώς και εργαστηριακούς κλιβάνους υψηλής τεχνολογίας, η εταιρεία είναι σε θέση να παράγει κατά παραγγελία των πελατών της εξειδικευμένα προϊόντα.

Η Εταιρεία έχει σήμερα συμφωνητικά συνεργασίας με Βιομηχανίες του εξωτερικού και αναλαμβάνει την ανάπτυξη και πιλοτική παραγωγή καινοτομικών προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Σφαιρικά συσσωματώματα κεραμικών κόνεων με κατά παραγγελία συστάσεις με την μέθοδο της ξήρανσης δια ψεκασμού (Spray Drying)
 • Κεραμικές σκόνες ελεγχόμενης σύστασης, μεγέθους και μορφολογίας σωματιδίων
 • Χωνευτήρια, σκαφίδια, σωλήνες, δίσκους, κυλίνδρους (από Αλουμίνα και Ζιρκονία κ.α.)
 • Μορφοποιημένα κεραμικά με σύσταση και μέγεθος κατά παραγγελία
 • Ειδικά κεραμικά προϊόντα με χαμηλό συντελεστή θερμικής διαστολής
 • Κεραμικά φίλτρα, Κυψελοειδείς κεραμικές δομές, Ακροφύσια αμμοβολής, Ειδικά πυρίμαχα κ.α.
 • Κεραμικά υδατικά διαλύματα & αιωρήματα φιλικά προς το περιβάλλον
 • Προσομοίωση Βιομηχανικών Διεργασιών Βαφής/Φινιρίσματος Υφασμάτων

Το εργαστήριο προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών Βαφής / Φινιρίσματος Υφασμάτων διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια βαφικών και φινιριστικών επεξεργασιών υφασμάτων σε πιλοτική/ημιβιομηχανική κλίμακα.

Το εργαστήριο διαθέτει τις παρακάτω συσκευές:

 • Βαφική μηχανή τύπου jet overflow
 • Βαφική μηχανή τύπου jigger
 • Εκθλιπτικό φουλάρ και
 • Θερμοφιξαριστική ράμα ασυνεχούς λειτουργίας

Με τον εξοπλισμό αυτό δίνεται η δυνατότητα διενέργειας μιας σειράς υγρών επεξεργασιών υφασμάτων είτε προκειμένου να μελετηθεί το αποτέλεσμά τους στην ποιότητα του τελικού προϊόντος είτε απλώς για να παραχθεί ένα προϊόν σε πιλοτική/ημιβιομηχανική κλίμακα.