Πιστοποίηση

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι Διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 (ISO/IEC 17065/2012) και Κοινοποιημένος Φορέας πιστοποίησης προϊόντων με αρ. Κοινοποίησης 0437 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχει στη Διεθνή Ένωση Oeko-Tex Standard 100 για την οικολογική πιστοποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

H ΕΒΕΤΑΜ ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την Ποιότητα IQNet υποστηρίζει τις πιστοποιήσεις της με πιστοποιητικά διεθνούς αναγνώρισης της IQNet.

Είναι Διαπιστευμένος Φορέας με βάση το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ/IEC 17021 και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και μπορεί να πιστοποιεί Συστήματα Διαχείρισης αλλά και Δεξιότητες Προσώπων για συγκεκριμένες δραστηριότητες.