Προϊόντα

Πιστοποίηση Προϊόντων

 

Βιομηχανικά & Καταναλωτικά προϊόντα

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι Διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065. Επιπροσθέτως διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025. Είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αρ. κοινοποίησης 0437) και μπορεί να διενεργεί ελέγχους και να πιστοποιεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υλικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και τον κατασκευαστικό τομέα.

 • Εξοπλισμός Πίεσης
 • Εξοπλισμός υπό Πίεση (Οδηγία 97/23/EC)
 • Απλά Δοχεία Πίεσης (Οδηγία 2009/105/EC, ex-87/404/EEC)
 • Μεταφερόμενος Εξοπλισμός Πίεσης (Οδηγία 2010/35/EC, ex-99/36/EC)
 • Πιστοποίηση πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 3, ΕΛΟΤ ΕΝ 1866, ΕΛΟΤ 1066
 • Συσκευές αερίων καυσίμων (Οδηγία 2009/142/EC, ex-90/396/EC)
 • Ανελκυστήρες (Οδηγία 95/16/EC)
 • Μηχανές (Οδηγία 2006/42/EC, ex-98/37/EC)
 • Εξοπλισμός Πλοίων (Οδηγία 96/98/EC)
 • Δομικά Προϊόντα
 • Δομικά Προϊόντα (Οδηγία 89/106/EEC)
 • Πιστοποίηση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2,3 και συγκολλήσεις σύμφωνα με το ISO 17660
 • Απαιτήσεις, αξιολόγηση συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός για κόλλες πλακιδίων, κατά ΕΛΟΤ EN 12004 Ε2: 2008 (κατηγορία 3/C)
 • ΣυγκολλήσειςΒ  (EN 15614 series, EN 287-1, EN 9606 series)
 • Πυράντοχες θύρες (ΕΛΟΤ ΕΝ 1363.01/.02/.03, ΕΛΟΤ ΕΝ 1634.01/.03)
 • Ηλιακοί Συλλέκτες και θερμικά ηλιακά συστήματα (πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12975-1 και -2,Β  ΕΛΟΤ EN 12976-1 και -2 )

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι κοινοποιημένη από την CEN (αρ. κοινοποίησης 22) και έχει το δικαίωμα να χορηγεί άδειες χρήσεως Solar Keymark.

 • Ηλεκτρικά καλώδια (με βάση τα έγγραφα εναρμόνισης/πρότυπα CENELEC HD 21/ ΕΛΟΤ 563 & CENELEC HD 22/ΕΛΟΤ 623)
 • Ηλεκτροτεχνικά προϊόντα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (IEC 60884-1/ΕΛΟΤ 1413-1, σειρά ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1)
 • Εξοπλισμοί παιδότοπων (ΦΕΚ 931/Β/2009, ΦΕΚ 1690/Β/2009 και σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 71, ΕΛΟΤ EN 1176 και ΕΛΟΤ EN 1177)
 • Νήματα, υφάσματα, αξεσουάρ, κουρτίνες, βρεφικά είδη, κλπ, σύμφωνα με την Διεθνή Οικολογική Πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100 για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
 • Προϊόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel (έλεγχοι)
 • Ενδύματα εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας με την σήμανση CE (Μέσα Ατομικής Προστασίας).