Συνεργάτες

Συνεργάτες

Η Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E. Έχει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών σε πολλές πόλεις της Ελλάδος καθώς και στο εξωτερικό

Συνεργάτες Εσωτερικού

Συνεργάτες Εξωτερικού

Συνεργάτης στην Τουρκία