Συστήματα

Πιστοποίηση Συστημάτων

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17021, καλύπτοντας τα ακόλουθα πεδία :

 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη Εργασία, ΕΛΟΤ 1801 & ΟSHAS 18001
 • Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα, ΕΛΟΤ 1429
 • Ενεργειακής Διαχείρισης, ΕΝ 16001 / ISO 50001
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΗΑCCP), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης διαδικασίας παραγωγής κατασκευαστών οχημάτων βάσει της 2007/46/ΕΚ

Επιπλέον, μέσω του δικτύου IQNet, μέλος του οποίου η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι από το 2012, μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης στα πεδία :

 • Ασφάλεια τροφίμων (BRC, IFS)
 • Κοινωνική ευθύνη και βιωσιμότητα (ISO 26000, IQNet SR10, SEDEX)
 • Τεχνολογία πληροφοριών (ISO 27000, IT service management, Good Priv@cy information protection, Qweb- e-business assurance)
 • Επιχειρησιακή αριστεία και διακυβέρνηση (IQNet 9004 Business improvement management)
 • Επιχειρησιακή διάρκειαΒ  (ISO 22301- Business continuity management)
 • Εξειδικευμένα πρότυπα για τη βιομηχανία ( International Automotive standard ISO/TS 16949, AS 9100 series aerospace, IRIS railways, TL telecommunicatons, Oil and Gas ISO 29001)