Υποδομή

Υποδομή

Η «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας», ΕΒΕΤΑΜ, έχει έδρα στο στον Βόλο, ενώ διαθέτει Υποκαταστήματα και Γραφεία στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Θήβα) και στην Κίνα (Σαγκάη), καθώς και ένα ευρύτατο δίκτυο έμπειρων συνεργατών που καλύπτει εκτός από την Ελλάδα και τρεις γειτονικές χώρες (Τουρκία, Κύπρο, Ρουμανία).

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου και καταλαμβάνουν έκταση 7.500 m2 στεγασμένων χώρων σε μια οικοπεδική έκταση 32 στρεμμάτων. Στο χώρο αυτό βρίσκονται εγκαταστημένα και τα επτά Εργαστήρια της ΕΒΕΤΑΜ όπου γίνονται έλεγχοι για ένα ευρύ φάσμα μεταλλικών και μεταλλουργικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων χημικών αναλύσεων.

Το Παράρτημα Θηβών (πρώην ΕΚΕΠΥ) στεγάζεται στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα στο 72ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στη Ριτσώνα, συνολικού εμβαδού 3.100 m2. Εδώ βρίσκονται εγκατεστημένα 4 εργαστήρια καθώς και ειδικοί χώροι για τις βιομηχανικές δοκιμές, αίθουσες συσκέψεων, διαλέξεων και βιβλιοθήκη. Τα σύγχρονα, και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, παρέχουν τη δυνατότητα ενός ευρέος φάσματος αναλύσεων και χαρακτηρισμών και καλύπτουν ένα πλήθος διεργασιών παρασκευής και κατεργασίας στο χώρο των κεραμικών και πυρίμαχων υλικών.

Οι εγκαταστάσεις στο Παράρτημα Αθηνών (πρώην ΕΤΑΚΕΙ) βρίσκονται στην Καλλιθέα και καλύπτουν επιφάνεια 750 m2. Στο χώρο αυτό στεγάζονται τα εργαστήρια (385 m2), οι αποθήκες δειγμάτων και υλικών καθώς και τα γραφεία, η βιβλιοθήκη, η αίθουσα σεμιναρίων και συνεδριάσεων και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι.  Εδώ βρίσκονται το Εργαστήριο Κλωστοϋφαντουργίας και το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Οργανικών και Ανόργανων Υλικών, όπου πραγματοποιούνται πάνω από 200 δοκιμές με πρότυπες μεθόδους και Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Μεθόδους του ΓΕΣ αλλά και ορισμένες εσωτερικές μεθόδους οι οποίες έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά.

Στην ΕΒΕΤΑΜ έχουν ενταχθεί και τα Εργαστήρια του ΕΛΟΤ Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων και Παιδικών Παιχνιδιών & Παιγνιδοτόπων στην Αθήνα (Κηφισού 50) και το Εργαστήριο Πολυμερών και Ελαστικών στη Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕΘ Σίνδου) που λειτουργούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Στα Εργαστήριά μας διενεργούνται αξιόπιστα έλεγχοι και εργαστηριακές δοκιμές σε δομικά υλικά, καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα, απαραίτητοι για τον έλεγχο της παραγωγής, της ποιότητας αλλά και για την πιστοποίηση των προϊόντων αυτών.

Ακόμη τα γραφεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης λειτουργούν αυτόνομα προσφέροντας υπηρεσίες επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποίησης προϊόντων, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ελέγχων και μετρήσεων.